Vesivoima

Kilpailuta vesivoima! Sähkösopimuksen kilpailuttaminen kannattaa aina. Keskimääräinen vuosisäästö on jopa 187 € ja kilpailuttaminen kestää vain 5-10 minuuttia.

Z

Kilpailuta sähkö

Lue miten sähkö kilpailutetaan

h

Uusi sähkösopimus

Lue lisää sähkösopimuksen tekemisestä

Sähkövertailu

Vertaa sähköyhtiöt ennen ostamista

Sähkötarjoukset

Tämän hetken parhaat sähkötarjoukset

Vertaa sähkön hinnat 15 sähköyhtiöllä ilmaiseksi!

VertaaEnsin tarjoaa kätevää ja maksutonta sähkön hintavertailua. Täytä lyhyt lomake ja säästä jopa 38% nykyisestä laskustasi.

Kilpailuttaminen on erittäin helppoa. Täytä tiedot, löydä edullisin tarjous ja tee tilaus. Sähkö kytketään päälle valitsemanasi päivänä!

Toimitusvarma vesivoima – suosittu uusiutuva energiamuoto

Vesivoima on energiaa, joka tuotetaan vesivoimalaitoksissa virtaavan veden aikaansaamasta liike-energiasta tai putoavan veden potentiaalienergiasta. Tämä energia muutetaan sopivaksi energiamuodoksi kulloiseenkin käyttötarpeeseen sopien. Vesivoima on uusiutuva energialähde, ja vesivoima Suomessa kattaa jopa 15 % käytettävästä sähköstä. Eri puolelta Suomea löytyy jo yli 200 vesivoimalaa.

Vesivoiman etuina ovat sen toimitusvarmuus, taloudellinen houkuttelevuus sekä vesivoima hyötysuhde. Lisäksi vesivoiman tuotannossa ei synny hiilidioksidia. Koska voimaloihin on aina saatavilla vettä, vesivoiman tuotanto ei ole kiinni säistä tuulivoimaloiden tapaan, minkä seurauksena vesivoimalan hyötysuhde on huomattava. Sen ansiosta tämän energiamuodon tarjonta on määrällisesti suurta ja saatavuudeltaan vakaata.

Sähkön kilpailuttaminen on kätevää esim. Zmartan avulla. Siellä voit kilpailuttaa 15 sähköyhtiötä yhdellä lomakkeella. Klikkaa tästä sähkön kilpailutukseen!

 

Vesivoimasta puhuttaessa on syytä ottaa esille sen tarjoamien etujen lisäksi myös vesivoima haitat. Vaikka vesivoiman tuotannolla ei olekaan ilmastovaikutuksia, sillä on kuitenkin paikallisia ympäristövaikutuksia. Huomattavimmat vesivoima haitat syntyvät patoja ja säännöstelyaltaita rakennettaessa, sillä nämä rakennelmat estävät kalojen liikkumista, millä on suora vaikutus kalakantoihin ja sitä kautta kalastukseen. Tätä ympäristövaikutusta kuitenkin lievennetään – vesivoima Suomessa tarkoittaa sitä, että vaikutusta lievitetään muun muassa kaloja istuttamalla ja patoja ohittavia kalateitä rakentamalla.

Sähköyritystä kilpailutuksessa

Keskimääräinen vuosisäästö

Miten vesivoimala toimii?

Vesivoima syntyy siten, että vesivoimalassa hyödynnetään kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vesi johdetaan korkeammalta alemmalle tasolle vesivoimalan generaattoria pyörittävän turbiinin läpi. Tämän jälkeen muuntaja muuntaa sähköjännitteen verkkoon sopivaksi ja sähkö jatkaa matkaansa sähköverkkoon. Vesivoiman tuotannon etuna on myös se, ettei vesi pääse vähenemään eikä pilaantumaan voimalaitoksen läpi virratessaan. Vesivoimalla pystytään tuottamaan huomattavia määriä sähköä välittömästi veden vapautuessa. Tämän lisäksi vesivoimala ei ole riippuvainen säästä, tuulesta eikä pitkistä käynnistysprosesseista. Vesivoimaloiden vesialtaat ovat ikään kuin suuria akkuja, joita voidaan hyödyntää niissä tilanteissa, kun sähkön kulutus on suurimmillaan.

Mikäli suosit uusiutuvaa energiaa tai haluat solmia ensimmäistä kertaa vesisähkösopimuksen, voit tilata vesisähkön sähköyhtiöltä joko puhelimitse tai verkosta. Ennen vesisähkösopimuksen tekemistä kannattaa kuitenkin huomioida se, palveleeko sinua paremmin määräaikainen vaiko vaihtoehtoisesti toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Määräaikainen vesisähkösopimus sitoo sopimukseen ennalta määritellyksi ajaksi, mutta sen etuna on kiinteähintainen sähkö. Sähköyhtiö ei toisin sanoen voi muuttaa sähkön hintaa sopimuksen voimassaoloaikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus puolestaan on kannattava vaihtoehto silloin, kun eri sähköyhtiöiden tarjoamien sähkösopimusten hintoja halutaan kilpailuttaa silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Mikäli valintasi osuu toistaiseksi voimassa olevaan sähkösopimukseen, sen mahdollisia hinnanmuutoksia kannattaa kuitenkin seurata säännöllisesti sähkölaskuista, sillä sähköyhtiöllä on oikeus muuttaa sähkön hintaa miloin tahansa.

Vertaa sähkön hinnat 15 sähköyhtiöllä ilmaiseksi!

VertaaEnsin tarjoaa kätevää ja maksutonta sähkön hintavertailua. Täytä lyhyt lomake ja säästä jopa 38% nykyisestä laskustasi.

Kilpailuttaminen on erittäin helppoa. Täytä tiedot, löydä edullisin tarjous ja tee tilaus. Sähkö kytketään päälle valitsemanasi päivänä!

Kilpailuta sähkösopimukset kätevässä palvelussamme

Valitsitpa käyttökohteeseesi sitten vesisähkön, tuulisähkön tai muun uusiutuvan sähkömuodon, sähkösopimusten kilpailuttaminen on aina kannattava teko. Sivustoltamme löydät kätevän ja nopeasti täytettävän kilpailutuslomakkeen, jonka täyttämällä saat tarjolle kaikkein edullisimmat sähkösopimukset, jotka ovat saatavilla tällä hetkellä. Eri sähköyhtiöiden tarjoamia sähkösopimuksia vertailemalla voit säästää ajan saatossa pitkänkin pennin.